Polityka prywatności Siderius

Ochrona danych osobowych oraz  zabezpieczenie osobistych informacji o klientach jest naszym najwyższym priorytetem. Korzystając  z serwisu WWW  Siderius Life Support akceptują Państwo zasady poniższego regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności Siderius Life Support. Zapraszamy do zaznajomienia się z Oświadczeniem Modus na temat Polityki Prywatności w którym prezentujemy  informacje na temat gromadzenia , przetwarzania , przechowywania  i ochrony danych klientów Siderius Life Support.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawową zasadą jest nieudostępnianie pozyskanych od klientów oraz osób odwiedzających serwis WWW danych osobowych oraz adresów. Informacje gromadzone przez Siderius Life Support mogą obejmować Informacje osobiste udzielane nam w formularzu kontaktowym , takie jak nazwisko, adres , adres mailowy, numer telefonu . Udzielone informacje używane są do celów komunikacji z Państwem.

UŻYWANIE INFORMACJI OSOBISTYCH/REZYGNACJA

Siderius Life Support używa informacji osobistych jedynie w sposób niezbędny do zapewnienia Państwu wysokiej jakości obsługi prawnej i innych związanych z działalnością Siderius Life Support usług. Informacje te pomagają poprawiać jakość naszych usług, dostosowywać przeglądanie sieci oraz umożliwiają informowanie Państwa o naszych dodatkowych produktach i usługach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie udzielane nam informacje osobiste traktowane są  jako poufne i przekazywane będą wyłącznie w ramach Siderius Life Support. Nie będą ujawniane osobom trzecim.

UŻYCIE PLIKÓW „COOKIES”

Pliki cookies stosowane przez Siderius Life Support nie zawierają informacji osobistych i innych wrażliwych informacji o użytkowniku serwisu.
Każdy użytkownik witryny internetowej siderius.pl może dokonać blokady mechanizmu plików Cookiem w przeglądarce internetowej urządzenia z którego dokonywany jest dostęp do witryny siderius.pl
Siderius Life Support może udostępniać statystyki użytkowania witryny renomowanym firmom reklamowym i stowarzyszonym z nimi firmom marketingowym. Informacje przekazywane firmom reklamowym nie są danymi umożliwiającymi identyfikację użytkowników.
Do administrowania i ulepszania strony   siderius.pl może angażować strony trzecie w celu śledzenia i analizowania użycia informacji statystycznych. Strona trzecia może stosować cookies, aby śledzić zachowanie, i może ustawić pliki cookies w imieniu Siderius Life Support. Takie cookies nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkowników serwisu.

WYRAŻENIE ZGODY

Przeczytałem, zrozumiałem i zgadzam się z warunkami niniejszej deklaracji w sprawie polityki prywatności oraz potwierdzam, że mam pełną moc i władzę konieczną do przestrzegania postanowień niniejszej deklaracji w sprawie Polityki Prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Siderius Life Support moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o „Ochronie Danych Osobowych” Dz. Ust. Nr 133 883.