TWOJA RODZINA

 

Nasze usługi w zakresie spraw rodzinnych obejmują działania przedprocesowe, mediacyjne, negocjacyjne i procesowe. Ustalamy strategię postępowania i po szczegółowej konsultacji z Klientem wdrażamy ją w życie.

Sytuacje kryzysowe w sprawach rodzinnych są jednymi z najbardziej skomplikowanych i delikatnych zagadnień z jakimi przychodzi się mierzyć naszym Klientom. Podchodzimy do tych spraw ze szczególną uwagą, mając świadomość, że nieuregulowane sprawy rodzinne rzutują na wszelkie inne aspekty funkcjonowania naszych Klientów. Pomagamy regulować kwestie rodzinne, do każdej ze spraw podchodząc indywidualnie i mając na uwadze szczególny charakter tych spraw.

Sprawy związane z rozwiązaniem małżeństwa:

Rozwód

Separacja

Unieważnienie małżeństwa

Stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

Dochodzenie roszczeń z tytułu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Sprawy alimentacyjne

Dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/małżonka

Podwyższanie/obniżanie alimentów,

Umowy alimentacyjne,

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Sprawy związane z władzą rodzicielską:

Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej,

Zawieszenie władzy rodzicielskiej,

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,

Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,

Zezwolenie na rozporządzenie majątkiem dziecka,

Ograniczenie władzy rodzicielskiej,

Pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sprawy o kontakty z dziećmi:

Ustalenie kontaktów z dzieckiem,

Pomoc w zakresie realizacji zasądzonych kontaktów.

Sprawy związane z pochodzeniem dziecka:

Ustalenie ojcostwa/macierzyństwa,

Uznanie dziecka,

Zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,

Ustalenie bezskuteczności uznania dziecka.

Sprawy majątkowe:

Podział majątku wspólnego,

Umowy majątkowe małżeńskie,

Zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej,

Wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka.

Wszystko z zachowaniem wszelkich reguł zaufania i dyskrecji.

Porozmawiajmy

Jeśli nie jesteś pewny czy nasze usługi spełnią Twoje oczekiwania, albo posiadasz specyficzne potrzeby, skontaktuj się z nami na wstępną konsultację.