TWój biznes

 

Nasze usługi w zakresie spraw związanych z obsługą biznesu, obejmują wszelkie działania zmierzające do jego należytego funkcjonowania. Tworzymy nowe podmioty, przekształcamy istniejące. Doradzamy, obsługujemy, prowadzimy działania  przedprocesowe, a w razie potrzeby mediacyjne, negocjacyjne oraz  procesowe. Dokonujemy wyceny istniejących przedsiębiorstw.

Doradzamy:

Doradztwo prawne i strategiczne

Wycena przedsiębiorstw

Doradztwo prawne w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych, likwidacyjnych oraz upadłościowych podmiotów gospodarczych;

Doradztwo prawne w zakresie prawnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych tj. opiniowanie umów kredytowych, leasingu, factoringu dla spółek oraz firm;

Obsługujemy:

Profesjonalną kompleksową obsługę prawna podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, w tym ich reprezentację przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej

Kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego w zakresie: zakładania, przekształcania, likwidacji, a także w zakresie tworzenia i dostosowywania umów spółki oraz statutu do potrzeb klienta;

Obsługę prawną w zakresie sporządzania pism procesowych, m.in. przygotowanie umów, statutów

Obsługę prawną w zakresie uchylenia, unieważnienia uchwał wspólników,

Obsługę prawną firm w zakresie organizacji i prowadzenia walnych zgromadzeń spółki.

Prowadzimy:

Prowadzenie postępowań rejestrowych

Prowadzenie spraw sądowych

Prowadzenie i organizację walnych zgromadzeń spółki i zgromadzeń wspólników

Przekształcamy:

Działania polegające na przekształcaniu podmiotów gospodarczych

Przekształcamy spółkę cywilną na dowolną spółkę prawa handlowego

Przekształcamy spółkę osobową jednego typu w spółkę osobową innego typu lub spółkę kapitałową

Przekształcamy spółkę kapitałową jednego typu w spółkę kapitałową innego typu lub spółkę osobową

Pomożemy również w:

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Windykację należności

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów oraz regulaminów funkcjonowania

Wsparcie klienta w negocjacjach z kontrahentami i wierzycielami

Wszystko z zachowaniem wszelkich reguł zaufania i dyskrecji.

Porozmawiajmy

Jeśli nie jesteś pewny czy nasze usługi spełnią Twoje oczekiwania, albo posiadasz specyficzne potrzeby, skontaktuj się z nami na wstępną konsultację.