TWój biznes

 

Nasze usługi w zakresie spraw związanych z obsługą biznesu, obejmują wszelkie działania zmierzające do jego należytego funkcjonowania. Tworzymy nowe podmioty, przekształcamy istniejące. Doradzamy, obsługujemy, prowadzimy działania  przedprocesowe, a w razie potrzeby mediacyjne, negocjacyjne oraz  procesowe. Dokonujemy profesjonalnej wyceny przedsiębiorstw.

Doradzamy:

 • Doradztwo prawne i strategiczne
 • Doradztwo w sprawie zadłużenia spółki
 • Doradztwo prawne w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych, likwidacyjnych oraz upadłościowych podmiotów gospodarczych;
 • Doradztwo prawne w zakresie prawnych form finansowania przedsięwzięć gospodarczych tj. opiniowanie umów kredytowych, leasingu, factoringu dla spółek oraz firm;
 • Wycena przedsiębiorstw

Obsługujemy:

 • Profesjonalną kompleksową obsługę prawna podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, w tym ich reprezentację przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej
 • Kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego w zakresie: zakładania, przekształcania, likwidacji, a także w zakresie tworzenia i dostosowywania umów spółki oraz statutu do potrzeb klienta;
 • Obsługę prawną w zakresie sporządzania pism procesowych, m.in. przygotowanie umów, statutów;
 • Obsługę prawną w zakresie uchylenia, unieważnienia uchwał wspólników
 • Obsługę prawną firm w zakresie organizacji i prowadzenia walnych zgromadzeń spółki

Prowadzimy:

 • Prowadzenie postępowań rejestrowych.
 • Prowadzenie spraw sądowych;
 • Prowadzenie i organizację walnych zgromadzeń spółki i zgromadzeń wspólników.

Przekształcamy:

Działania polegające na przekształcaniu podmiotów gospodarczych

 • Przekształcamy spółkę cywilną na dowolną spółkę prawa handlowego.
 • Przekształcamy spółkę osobową jednego typu w spółkę osobową innego typu lub spółkę kapitałową.
 • Przekształcamy spółkę kapitałową jednego typu w spółkę kapitałową innego typu lub spółkę osobową.

Pomożemy również w:

 • Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
 • Windykację należności.
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów, statutów oraz regulaminów funkcjonowania.
 • Wsparcie klienta w negocjacjach z kontrahentami i wierzycielami.
 • Wycenie Twojego biznesu.

Wszystko z zachowaniem wszelkich reguł zaufania i dyskrecji.

Porozmawiajmy

Jeśli nie jesteś pewny czy nasze usługi spełnią Twoje oczekiwania, albo posiadasz specyficzne potrzeby, skontaktuj się z nami na wstępną konsultację.